Opleiding


LAKB: erkende opleiding tot trainer/instructeur

Indigo Horsetraining & Education biedt erkende opleidingen tot ruiter, trainer en instructeur, waar studenten een scherp oog en brede kennis van biomechanica en gedrag (ethologie) ontwikkelen. De opleiding is door de unieke opzet toegankelijk voor studenten uit de hele Benelux.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De LAKB opleiding is geschikt voor serieuze paardenliefhebbers die zich willen ontwikkelen op persoonlijk vlak en als paardentrainer en/of hun opgedane kennis willen gaan verspreiden als instructeur.

Basis en advanced opleiding

De basisopleiding bestaat uit twee jaar waarin persoonlijke ontwikkeling, het opbouwen van een brede theoretische basis en een scherp oog voor lichaamsgebruik aan bod komen.

De gezonde en harmonische opleiding van ruiter en paard vormen het fundament van de leerweg. De kerngedachte van de opleiding is dat wij ons als trainer gaan ontwikkelen tot een partner voor het paard, waardoor we het paard onder onze begeleiding kunnen helpen zichzelf mentaal en fysiek te overstijgen.

De tweejarige basisopleiding is optioneel uit te breiden met de advanced opleiding die bestaat uit drie los te volgen leerjaren, waarin het technische niveau van de student en de theoretische kennis verder uitgediept worden. In de advanced opleiding ligt de focus verder op de ontwikkeling tot instructeur en komen communicatieoverdracht en complexere casussen aan bod.

De opleidingsinstelling

LAKB is een CRKBO geregistreerde opleidingsinstelling met studenten vanuit heel Nederland en België. Kleine groepen van maximaal vier studenten worden opgeleid tot trainer en instructeur met de biomechanica en ethologie (gedragsleer) van het paard als uitgangspunt. Omdat de opleiding voornamelijk plaatsvindt op afstand is deze toegankelijk voor studenten uit elke regio. Ook voor Nederlandstaligen uit het buitenland is het vanwege dit concept mogelijk de opleiding te volgen. In 2023 lopen er wederom vijf opleidingsgroepen met studenten uit heel Nederland en België.

Door de individuele en persoonlijke begeleiding op afstand is het volgen van de LAKB opleiding mogelijk voor studenten uit elke regio.

Diplomering

Op basis van het erkende diploma ‘Trainer/instructeur basis’ (te behalen na afsluiting van het tweede jaar), kunnen studenten zich verzekeren tegen aansprakelijkheid. Klik voor meer informatie over de verzekering op onderstaande link.

Uitgangspunten van de opleiding

De LAKB berust op drie pijlers:

– Biomechanica: het begrijpen van de bewegingsleer met als doel de harmonische en gezonde fysieke ontwikkeling van het paard.

– Ethologie: begrip van natuurlijk gedrag, leerprocessen, sociale structuur en behoeftes van het paard, om het fundament voor een goede samenwerking tussen mens en paard te leggen en bij te dragen aan het welzijn van het paard.

– Persoonlijke ontwikkeling: mentale en emotionele stabiliteit zijn onmisbare kwaliteiten voor een paardentrainer. Het uitstralen van betrouwbaarheid, rust en gelijkmoedigheid geeft het paard zekerheid, comfort en vertrouwen.

Definitie biomechanica: Dit is de wetenschap van de bewegingsleer van het paard. Door het leren begrijpen van bewegingsmechanismes kunnen we deskundig en opbouwend gymnastiseren. Dit met respect voor de lichamelijke en geestelijke mogelijkheden en begrenzingen van elk individuele paard. Hoewel er veel verschillende stromingen en opvattingen bestaan, kun je biomechanisch correct trainen kort en bondig omschrijven: de training staat altijd in dienst van de harmonische ontwikkeling van het paard.

Doelstelling

Het doel van de opleiding is het opleiden van bevlogen paardenmensen tot evenwichtige trainers en instructeurs met brede technische vaardigheden en een solide theoretische basis. Zij hebben de trainingsbehoefte van ruiter en paard helder voor ogen en kunnen het ‘hoe en waarom’ duidelijk overbrengen aan anderen.

De opleiding scherpt het oog en legt de basis om effectief bij te dragen aan het vergroten van paardenwelzijn op het vlak van training, omgang en verzorging.

Liefde voor het paard, dat is waar het allemaal om gaat.